NOI Projectenboek Bladeren door het NOI Projectenboek?

Voorwoord

Midden in de oorlog, in 1942, koppelde de Nederlander Willem Kolff op ingenieuze wijze een waterpomp van een T-Ford aan een aluminium trommel uit een Duitse bommenwerper. Met dat apparaat, waarin ook cellofaan van de lokale slager was verwerkt, lukte het hem om het menselijk bloed te zuiveren van afvalstoffen. Enkele jaren later redde hij er als eerste een leven mee. De kunstnier was geboren. Net als Kolff heeft het project Nederland Ondernemend Innovatieland zich de afgelopen jaren ingezet voor uitvindingen met een maatschappelijk nut. En ook vandaag de dag is dat nog hard nodig. Want ook nu kennen we grote maatschappelijke vraagstukken. Zoals op het terrein van zorg, energie, veiligheid, duurzaamheid en waterbeheer. Bovendien willen we economisch blijven groeien. Dat kan alleen door slimmer te gaan werken, door nieuwe uitvindingen te blijven doen, door munt te slaan uit kennis.
Ik ben trots op de successen die Nederland Ondernemend Innovatieland de afgelopen jaren heeft geboekt. En ik ben blij met dit projectenboek, met voorbeelden van wat overheid, bedrijven en kennisinstellingen samen hebben bereikt. Wat te denken van een radarsysteem voor hulpverleners, waardoor hun werk veel veiliger wordt? Hun collega's weten immers precies waar iedereen zit, waardoor ze sneller kunnen ingrijpen als er iets misgaat. Of neem de 'slimme dijk', die zorgt voor een betere bescherming bij overstromingen, tegen lagere kosten. Zomaar een paar voorbeelden van wat er allemaal mogelijk is.
Innoveren is een zaak van lange adem. Zoals Aad Veenman in dit boek zegt: 'Als je graszoden legt en ze direct daarna optilt om te zien of ze al wortelschieten, wordt het gras bruin. Wortels moeten kunnen groeien, daar is tijd voor nodig.' Innoveren is ook de luiken openzetten, de boel laten doorwaaien, ogen en oren openhouden en opvangen wat er in je omgeving speelt. Net als Kolff gebruikmaken van de mogelijkheden die je hebt, je verwonderen over wat je ziet en hoort, je laten inspireren! Ik weet zeker dat dit boek daaraan een bijdrage levert.

Maria van der Hoeven,
Minister van Economische Zaken


web: qabana