NOI Projectenboek Bladeren door het NOI Projectenboek?

Column
Smart Living: pleidooi voor transsectorale innovatie

Nico Baken,
KPN/TU Delft
Innitiatiefnemer Smart Living

ICT heeft een enorme invloed op de arbeidsdeling en daarmee ook op de fragmentatie van de samenleving. Tegelijkertijd heeft ICT de potentie om binnen deze fragmentatie een verbindende rol te vervullen en te fungeren als een 'empathisch zenuwstelsel'. Maatschappelijke problemen, tegenwoordig vaak sectoroverschrijdend, vragen om integrale oplossingen op basis van value sensitive design. Maar hoe dienen we om te gaan met deze uitdagingen in een samenleving waarin ook de waarden zelf in een crisis verkeren? Wij pleiten voor een meer integrale, transsectorale en duurzame visie op de inzet van ICT. Juist in zijn verbindende rol is ICT in staat om naast Profit ook People, Planet en Pneuma (inspiratie, zingeving) te integreren. Wij hebben dit als leidraad vastgehouden in de aanstaande Proofs of Concepts van Smart Living op wijkniveau.

In een Smart Living-wijk worden de woningen gebouwd vanuit een integraal en transsectoraal ontwerp. Voorzieningen op het gebied van energie, water, zorg, informatie, communicatie, veiligheid en milieu worden in onderlinge samenhang bijeengebracht in ťťn geÔntegreerd ontwerp. Daarbij wordt tegemoetgekomen aan de wensen van bewoners. VariŽrend van zorgaanpassingen in een woning tot de installatie van in-huis netwerken en de afstemming van zelf opgewekte energie op de centrale energievoorziening. Vast aanspreekpunt voor al deze Smart Living-diensten is het WijkSupportteam. De wijk is inmiddels energieneutraal, produceert zelf bepaalde goederen en beschikt sinds kort over nieuwe 3D-Wijkprinters, de grote broers van de gewone 3D-printers die vrijwel iedereen in huis heeft voor kleinere klussen. De sociale cohesie is toegenomen, terwijl de fysieke mobiliteit van bewoners plaatsgemaakt heeft voor virtuele mobiliteit en telepresence. Via zichzelf configurerende netwerken, die een soort empathisch zenuwstelsel vormen, staan de bewoners in directe verbinding met alle mogelijke andere informatie- en communicatienetwerken, van locaal tot globaal.

Vergrijzing en druk op de zorg, klimaatverandering, fileproblematiek en oplossingen als het elektronisch patiŽntendossier, de OV-chipcard of rekeningrijden zijn alle sectoroverschrijdend. Ze bevatten economische, sociale en duurzaamheidaspecten en vereisen een integrale aanpak. Dit betekent dat alle betrokken actoren gezamenlijk een business case, of beter nog een value case, zullen moeten ontwikkelen, waarin alle waardestromen op elkaar worden afgestemd. Deze paradigmawisseling vraagt om een morele kanteling. Smart Living blijkt hiervoor een reŽel en concreet voertuig te zijn, waar vandaag mee kan worden gestart!


web: qabana