NOI Projectenboek Bladeren door het NOI Projectenboek?

Nederland Ondernemend Innovatieland in cijfers en meningen

In 2010 zijn enquêtes gehouden onder 'NOI-stakeholders' en een steekproef uit innovatieve Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen ('innovatief Nederland'). Respondenten hebben hun meningen gegeven over de uitgangspunten en activiteiten van het project Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI). Hieronder worden de meest opvallende bevindingen weergegeven.

Uitgangspunten van project NOI

Brede steun voor de uitgangspunten...

Tussen de 79 procent en 97 procent van de respondenten onderschrijft de uitgangspunten van het project NOI. De percentages verschillen per uitgangspunt en per enquêtegroep, maar algemene conclusie is dat de uitgangspunten breed worden gedeeld.

Ruim 9 op de 10 NOI-stakeholders geeft bovendien aan dat het oplossen van maatschappelijke vraagstukken een blijvende plaats verdient in het innovatiebeleid van de overheid.

...hoge verwachtingen van de aanpak...

Ongeveer 8 op de 10 respondenten verwacht dat Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen extra concurrentiekracht ontlenen aan innovaties voor de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

...en mogelijkheden voor extra inzet van deze werkwijze...

Van de NOI-stakeholders werkzaam in het bedrijfsleven noemt 50 procent het inzetten van kennis en innovatie voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken nog een onontgonnen gebied.

Op een open vraag naar wat extra aandacht verdient, antwoord 1 op de 3 respondenten van innovatief Nederland het onderwerp 'energie', 1 op de 8 noemt 'zorg'.

66 procent van innovatief Nederland vindt dat kennis- en innovatiebeleid gebaseerd dient te zijn op één samenhangende strategie van de rijksoverheid in plaats van op strategieën van de individuele ministeries. 56 procent vindt de samenwerking nu nog niet voldoende.


web: qabana