NOI Projectenboek Bladeren door het NOI Projectenboek?

Taskforce Technologie Onderwijs Arbeidsmarkt (TTOA)

In 2008 is de TTOA gestart met vier pilotregio's: Brainport Eindhoven, Rotterdam-Rijnmond-Drechtsteden, Twente en Limburg.
Eind 2009 hebben de ministers van EZ, OCW en SZW besloten nog vier nieuwe regio's te introduceren: Zuidelijk Gelderland & De Vallei, Groningen Eemsdelta, Flevoland en Noord-Holland Noord.

Het bedrijfsleven ziet voor zichzelf een leidende rol weggelegd en onderschrijft hiermee een belangrijk uitgangspunt van de TTOA. Een kleine meerderheid van de NOI-stakeholders vindt dat er meer initiatieven moeten worden ontwikkeld om het tekort aan technici en technologen op te lossen.
Ook is een kleine meerderheid van mening dat het aanpakken van tekorten aan werknemers middels de TTOA zich niet moet beperken tot technici en technologen.

Kaart van Nederland


web: qabana