NOI Projectenboek Bladeren door het NOI Projectenboek?

Maatschappelijke Innovatie Agenda's

Belangrijkste doel bereikt

Van de NOI-stakeholders die betrokken zijn geweest bij de MIA's, zijn alle groepen (overheid, kennisinstelling en bedrijfsleven) bij elkaar genomen positief over de bijdragen die MIA's geleverd hebben. Elke groep ziet andere positieve punten in de MIA's. Zo noemt de overheid vooral de bijdrage van MIA's aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, kennisinstellingen vooral de ontwikkeling van nieuwe kennis en het bedrijfsleven vooral de nieuwe netwerken tussen publieke en private sector.

1 = helemaal niet
2 = weinig
3 = enigzins
4 = veel
5 = zeer veel

In welke mate dragen de MIA's bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis?

Mia Ontwikkeling

In welke mate dragen MIA's bij aan het opplossen van maatschappelijke vraagstukken?

Mia Vraagstukken oplossing

In welke mate dragen de MIA's bij aan nieuwe netwerken tussen publieke en private sectoren?

MIA bijdrage netwerken

In totaal is voor de MIA's Energie, Gezondheid, Veiligheid en Water 258 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2008 tot 2012. In 2008 ging het om vijftien miljoen en in 2009 negentwintig miljoen euro.

Publiek-private samenwerking binnen de MIA's

Tot en met 2009 heeft de rijksoverheid met de MIA's een financiŽle impuls van 34 miljoen euro aan maatschappelijke innovatie gegeven. Daarmee is ongeveer 80 miljoen euro medefinanciering door andere partijen aangetrokken zodat de totale financiŽle impuls ongeveer 114 miljoen euro bedraagt.
De percentages van medefinanciering verschillen per MIA zoals onderstaande diagrammen laten zien en zijn te verklaren door de aard van de sectoren en de uiteenlopende ingezette instrumenten.


web: qabana