NOI Projectenboek Bladeren door het NOI Projectenboek?

Meerjaren Innovatie en KennisKompas (MIKK)

Onderstaande grafieken maken duidelijk dat de NOI-stakeholders het belangrijk vinden dat economische en wetenschappelijke thema's waar Nederland en de EU op inzetten in kaart worden gebracht. Ook vinden ze het belangrijk om inzicht te hebben in de verbindingen tussen kennisthema's, innovatiethema's en maatschappelijke opgaven. Het MIKK kan in deze behoeften voorzien. Men staat gemiddeld ook positief tegenover het gebruiken van het MIKK om strategische afwegingen te maken binnen hun organisatie.

"In welke mate vindt u het van belang dat economische en wetenschappelijke thema's waar Nederland en de EU op inzetten in kaart worden gebracht?"

"Ik vind het belangrijk om inzicht te hebben in de verbindingen tussen kennisthema's, innovatiethema's en maatschappelijke opgaven."

"Ik zou gebruik maken van het MIKK om strategische afwegingen te maken binnen mijn organisatie."


web: qabana