NOI Projectenboek Bladeren door het NOI Projectenboek?

Valorisatie

Het merendeel van de NOI-stakeholders -is van mening dat valorisatie een hoge prioriteit moet krijgen in het kennis- en innovatiebeleid. Het merendeel geeft echter ook aan dat er niet voldoende faciliteiten zijn bij kennisinstellingen om valorisatie mogelijk te maken.

37 procent van innovatief Nederland beoordeelt de mate waarin beschikbare kennis in Nederland effectief wordt omgezet in economisch en maatschappelijk nuttige producten en diensten als ruim voldoende of goed.

"Valorisatie moet altijd een hoge prioriteit krijgen in het kennis- en innovatiebeleid."

Wat heeft project NOI tot nu toe opgeleverd voor de betrokkenen?

Elke respondent werd gevraagd aan te kruisen welke onderstaande bijdragen het project NOI hen heeft opgeleverd.


web: qabana